29.09.2016
ОДПІ інформує (29.09.16)
Нова Інструкція з оформлення адміністративних правопорушень
Іллінецьке відділеня Немирівської ОДПІ інформує, що наказом Мінфіну від 02.07.2016 р. затверджено Інструкцію з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення.
Вказаний документ встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, процедуру складання протоколів та порядок розгляду справ про  адмінпорушення органами ДФС, порядок ведення діловодства в таких  справах, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови у справах по них.
За які правопорушення органи ДФС складають протоколи?
Це порушення порядку проведення розрахунків;
ведення податкового обліку;
надання аудиторських висновків та утримання та перерахування ПДФО і подання відомостей про виплачені доходи;
неподання або несвоєчасного подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів);
невиконання законних вимог посадових осіб органів ДФС та перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок;
порушення умов видачі векселів та порядку приймання готівки для подальшого її переказу, а також проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) та незаконні дії у разі банкрутства та фіктивне банкрутство.
Окрім того, контролюючі органи мають право оформляти протоколи про адмінпорушення стосовно порядку провадження господарської діяльності, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця (в межах переліку) та подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат; зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка та виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Також підпадають під правопорушення, які караються фіскальними органами,  зайняття забороненими видами господарської діяльності  та порушення законодавства про збір та облік ЄСВ тощо.
Слід звернути увагу, у разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами, протокол складається стосовно кожної особи окремо. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються окремо щодо кожного з вчинених правопорушень. Якщо ж особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.
Зауважимо, постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України. А штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, має бути внесеним  порушником в установу банку України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.
Додамо, зазначений документ набрав чинності з 19 серпня 2016 року.
Іллінецьке відділення Немирівської ОДПІ
 
 
Підтвердження статусу податкового резидента України.
Між 57 країнами світу (в тому числі і Україною) існують міжнародні договори про виключення оподаткування одного і того ж доходу два рази в двох різних державах. Для того щоб уникнути подвійного оподаткування, громадяни, які отримують доходи за межами України, повинні підтвердити статус податкового резидента України.
Резидентом може бути визнаний не тільки громадянин України. Особа може вважатися резидентом в тому випадку, якщо має тісні економічні та особисті зв’язки в Україні. Визнати резидентом можуть особу, яка займається підприємницькою діяльністю і платить єдиний податок на території України, або якщо тут постійно проживають члени її сім’ї.
Якщо особа має подвійне громадянство, то з метою оподаткування цей суб’єкт буде вважатися громадянином України, який має право на зарахування податків, що були сплачені за кордоном.
Реєстрація підприємців,  як резидента здійснюється лише в тому випадку, якщо вони знаходяться на території України і здійснюють свою діяльність на підставі законодавства нашої країни. Якщо у юридичної особи є довідка податкового резидента, то оподаткування підприємців буде здійснюватися за ставкою 18 %. та військового збору 1,5 %  Без даного документа ставка податку на доходи становитиме  подвійний розмір.
Якщо доходи на території України отримує фізична або юридична особа-нерезидент, то такий суб’єкт повинен пред’явити довідку, яка підтверджує, що він є резидентом держави, з якою укладено міжнародний договір. Через брак такого документа, з нього буде вилучатися податок до бюджету України.
Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, вимоги до них
1) письмове звернення юридичної або фізичної особи (довільної форми) (приклад в кінці статті) або заява про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі;
2) заява про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави за формами, затвердженими компетентним органом цієї зарубіжної держави з виконання міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування на її території.
Зазначені заяви подаються з перекладом на українську мову, крім заяв, оформлених російською мовою.
Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги
Звернення подається до контролюючого органу за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи).
Може бути подано особисто заявником, уповноваженою на це особою або надіслано поштою.
Платність надання адміністративної послуги
Послуга надається безоплатно.
Термін надання адміністративної послуги
Довідка надається протягом 10 робочих днів, з моменту звернення до податкового органу. Після закінчення цього терміну податковий орган зобов’язаний видати довідку затвердженої форми пропідтвердження статусу податкового резидента України.
Термін дії довідки
Довідка – підтвердження статусу податкового резидента України діє в межах одного календарного року з дня видачі довідки та потребує щорічного її оновлення.
Результат надання адміністративної послуги
Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України, за формою, затвердженою наказом ДПА України від 12.04.2002 № 173 «Про підтвердження статусу податкового резидента України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.04.2002 за №399/6687.
Засвідчені підписом керівництва контролюючого органу та печаткою заяви про звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерел у зарубіжній державі або про відшкодування уже сплачених податків на території зарубіжної держави.
Способи отримання довідки
Видається заявнику (уповноваженому представнику заявника) або відправляється поштою.
Відмова у наданні адміністративної послуги
Заявник не є резидентом України.
Іллінецьке віділення Немирівської  ОДПІ
 
 
Податкові перевірки – тривалість проведення та умови продовження  
Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі-Кодекс), документальні перевірки платників податків проводяться виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та у визначені Кодексом терміни. Так, тривалість проведення документальних планових перевірок не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – 10 робочих днів, інших платників податків – 20 робочих днів. Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів. Тривалість документальних позапланових перевірок не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – 5 робочих днів, інших платників податків – 10 робочих днів. Продовження строків їх проведення можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків – не більш як на 5 робочих днів. У разі неможливості проведення перевірки платника податків у разі втрати або пошкодження первинних документів бухгалтерського обліку, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, а якщо оригінали документів з питань обчислення і сплати податків було вилучено правоохоронними органами – до дати отримання копій документів або забезпечення доступу до них. Законодавство передбачає, що проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника органу ДФС на строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур. Результати зазначених перевірок оформлюються у формі акта (у разі встановлення під час перевірки порушень) або довідки (якщо такі порушення відсутні), які складаються у двох примірниках, підписуються посадовими особами органу ДФС та платниками податків або їх законними представниками.
Іллінецьке відділення Немирівської ОДПІ
 
 
Податковий кредит на підставі бухгалтерської довідки: особливості декларування.
Іллінецьке відділення Немирівської  ОДПІ  нагадує платникам ПДВ про те, що згідно з пунктом 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу вони можуть на підставі бухгалтерської довідки віднести до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, що не були включені до складу податкового кредиту до 1 липня 2015 року при придбанні або виготовленні таких необоротних активів, виходячи з їх залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого такі необоротні активи почали використовуватись в оподатковуваних операціях (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи зі звичайної ціни), за наявності податкової накладної, складеної за операцією з постачання таких необоротних активів, зареєстрованої в ЄРПН.
У податковій декларації з ПДВ дані бухгалтерської довідки за вищевказаними операціями відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2, а саме: до розділу II “Податковий кредит” (рядки 10 та 11 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з податком на додану вартість (рядки 10.1 та 10.2) або без податку на додану вартість (рядок 10.3) товарів/послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1 та 11.2), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядок 11.4).
При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до податкової декларації з ПДВ, у таблиці 2 якого зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:
у графі 2 “Постачальник (індивідуальний податковий номер)” зазначається індивідуальний податковий номер платника податку;
у графі 3 “Податкова накладна, інший документ / період складання” – дата складання бухгалтерської довідки;
у графі 5 – обсяг постачання (без податку на додану вартість);
у графах 6 та 7 – відповідна ставка податку.
Іллінецьке відділення Немирівської ОДПІ
 
 
Працівниками внутрішньої безпеки ДФС припинено діяльність злочинної групи, що діяла на території Київської обласної  митниці.
Співробітниками внутрішньої безпеки ДФС спільно із прокуратурою Київської області викрито злочинну групу з п’яти працівників Київської обласної митниці ДФС, які організували схему одержання хабарів від суб’єктів ЗЕД за заниження митної вартості вантажів під час їх митного оформлення.
Встановлено, що до складу групи входило 5 осіб, зокрема керівник одного з управлінь митниці, начальник митного поста, два інспектори, а також колишній працівник митниці, який  виконував роль касира.
За свої «послуги» хабарники вимагали та отримували щомісяця неправомірну вигоду у сумі близько 2,7 млн. гривень.
За вказаним фактом прокуратурою Київської області розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службової особою).
Наразі, під час одержання чергового хабара у сумі 100 тисяч гривень затримано трьох осіб.
Проведено обшуки у службових приміщеннях митниці та помешканнях посадових осіб, за результатами яких вилучено коштів на суму понад 1,6 млн. гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, інші предмети та речі, що підтверджують їх причетність до злочинної діяльності.
З метою відшкодування збитків, нанесених державі, встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння злочинів та додаткових обставин кримінальних правопорушень, проводяться подальші слідчі дії.
Іллінецьке відділення Немирівської ОДПІ
 
 
Принцип “Єдиного вікна” – етапи реалізації 
Відповідно до Порядку інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом “єдиного вікна”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016р. №364, у разі електронного декларування товарів, рішення про здійснення видів державного контролю приймається підприємством шляхом надсилання органу доходів і зборів електронного повідомлення, в якому підприємство зазначає реквізити попередньої декларації та дату і час, коли товари у митниці прибуття у присутності представника підприємства можуть бути пред’явлені відповідному контролюючому органові для огляду.
Інформаційна система після отримання від підприємства електронного повідомлення і сканованих копій документів перевіряє реквізити попередньої митної декларації та електронний цифровий підпис посадової особи підприємства, зберігає отримані повідомлення і документи, інформує відповідний контролюючий орган про їх надходження шляхом відображення електронного повідомлення у веб-інтерфейсі та за наявності даних в інформаційній системі надсилає листа на адресу електронної пошти уповноваженої посадової особи органу за місцезнаходженням митниці призначення. Про дату і час надсилання повідомлення і документів контролюючому органові для проведення відповідного виду державного контролю, а також про негативні результати перевірки електронного цифрового підпису чи помилки у реквізитах попередньої митної декларації інформаційна система повідомляє підприємство.
Якщо протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання через веб-інтерфейс електронного повідомлення і сканованих документів уповноважена посадова особа контролюючого органу не вносила до інформаційної системи будь-яке рішення, інформаційна система автоматично формує рішення про здійснення відповідного виду державного контролю, яке є підставою для завершення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України.
Але у разі відсутності інформації в інформаційній системі повідомлення або наявності технічних помилок в направленні такого повідомлення, принцип “мовчазної згоди”, передбачений ПКМУ №364 не застосовується, а митний контроль та митне оформлення товарів, до яких застосовуються державні види контролю, здійснюється в установленому порядку відповідно до статті 319 Митного кодексу України із засвідченням результатів про їх проведення на товаросупровідних документах.
Іллінецьке відділення Немирівської ОДПІ
Схожі публікації